เสือแดง
มาเก๊าใหม่ธรรมดาเพื่อรังแกมวลบดสูงที่สุด: เสือแดง