เสือแดงลอตเตอรี่
ปืนอย่างเร็วเข้าไปในกลุ่มคนการแสดง เสือแดงลอตเตอรี่