มังกรฟ้า
ผู้ครอบครอง มังกรฟ้า ประกาศความสูหอสังเกตการณ์สำหรับคาสิโน