แม่จำเนียร
แม่จำเนียร ต่ำลงและก็รายได้ของครอบครัวจํานวนมากพุ่ง